Archive for March, 2010

הסתיימה השביתה

Thursday, March 18th, 2010

לאחר  ארבעה ימי שביתה החליטו העובדים לסיים את השביתה. החלטה זאת באה בעקבות  פגישה בין נציגי הוועד לבין סנדר וינר, סמנכ”ל משאבי אנוש  ב”אקרשטיין”, שנעשתה בתיווכה של עו”ד מירב הלוי, מהאגף ליחסי עבודה במשרד התמ”ת.

לאחר  ישיבה  ארוכה של הצדדים נאותה ההנהלה לקבל את דרישות העובדים.

ההנהלה הסכימה כי יופסקו ההשעיות של עובדים לכמה ימים. כמו כן, היא הסכימה כי כל שימוע לפני פיטורים יעשה בנוכחות של נציג הוועד.

הצהירה כי תשתדל  להימנע מלהוציא הודעות גינוי על הועד ועל  “כוח לעובדים” ולתלות  אותה על לוח המודעות במפעל. בכל מקרה אם תיתלה הודעה מעין זו, תינתן האפשרות לוועד לתלות מודעה מטעמו.

בנצי צנגאוקר, יו”ר הוועד:  ” אחרי  ארבעה ימים של שביתה, שכל העובדים היו כגוף אחד, אני שמח שהצלחנו לקבל הסכמות מההנהלה לדברים שבגללם יצאנו לשביתה. אני חוזר למשמרת הלילה בשמחה”.

עובדי שמירה נשלחו “לשמור על הציוד במפעל”

Monday, March 15th, 2010

חברת אקרשטיין הביאה עד כה כ 15 שומרים למפעל בירוחם (“לשמור על הציוד”) ובכוונתה להביא נוספים ככל שתוכל להשיג.

מזכיר דברים שרצינו לשכוח… כמו חיפה כימיקלים דרום, שההתארגנות שלהם תועדה בסרט המצמרר “שביתה”.

בואו לתמוך, שמקרים כאלו לא יחזרו על עצמם.

החלה שביתה ללא הגבלת זמן

Sunday, March 14th, 2010

משביתים את המפעל במחאה על כך שההנהלה השעתה מיום חמישי את גברוש חיימוב, כיוון שהגיע לדיון בבית הדין לעבודה בירושלים.

בנוסף ההנהלה מסרבת לנוכחות נציג הוועד בבירור שאמור להתקיים לעובד, גברוש חיימוב, זאת למרות שהעובד דובר הרוסית ואינו שולט בשפה העברית, ונציג הוועד מבקש לתרגם עבורו את הנאמר. במידה וההנהלה לא תאפשר לנציג הוועד להיכנס לבירור תימשך השביתה עד למועד לא ידוע.

ביום שני ה-8.3.10 השתתפו פועלים ממפעל אקרשטיין בירוחם בדיון תקדימי שעסק בעניינם ושהתקיים בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. הדיון בא בעקבות ערעור על פסיקת בית הדין לעבודה בבאר שבע שהכיר בוועד המפעל בירוחם כוועד יציג וחוקי.

גברוש חיימוב, שהגיע לדיון בירושלים, הושעה מיום חמישי מעבודתו בטענה שהוא לא קיבל אישור להשתתף בדיון- זאת למרות שקיבל אישור בעל פה ממנהל במפעל.

פעולה זו מצטרפת לסירובה המתמשך של הנהלת אקרשטיין לכבד את פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, שחייבה אותה לשבת למו”מ עם ועד העובדים במפעל בירוחם. כמו כן ההנהלה אינה חוסכת בניסיונות לחבל בקיומו של הוועד החוקי, בין היתר על ידי ניסיון להעביר תבניות יצור מהמפעל בירוחם למפעלים אחרים ועל ידי איומים על נציגי ועד העובדים.