הסתיימה השביתה

Wednesday 13 כJan, 2010

אחרי שהשביתו אתמול את המפעל בירוחם, שבו היום (ג’) העובדים לעבודה. זאת, לאחר שבפגישת בוררות שנערכה בין נציגי הוועד לבעלי השליטה במפעל, הבטיחה ההנהלה לבדוק באופן אישי עד יום חמישי את תלונות העובדים באשר לפגיעה בתנאי עבודתם.

אפשרות התגובות סגורה.