Archive for November, 2009

פנייה לבית הדין לעבודה – לחייב את אקרשטיין במשא ומתן קיבוצי עם כוח לעובדים

Sunday, November 29th, 2009

דיון בבקשה נקבע ליום 13.12.09

ביום 25.11.09 הגשנו לבית הדין לעבודה בבאר-שבע בקשה להורות לחברת אקרשטיין תעשיות בע”מ לנהל לאלתר משא ומתן קיבוצי אינטנסיבי ובתום לב עם ארגון כוח לעובדים כארגון יציג, ביחס לעובדי מפעל אקרשטיין בירוחם. זאת מכוח החקיקה החדשה בנוגע לחובת מו”מ בהתארגנות ראשונית (חקיקה אשר הגיעה לעולם לאחר פסיקה תקדימית שהשגנו בנוגע לחובת מו”מ, במסגרת מאבק עובדי גן המדע  במכון ויצמן).

כידוע, התארגנות עובדי מפעל אקרשטיין בירוחם מתרחשת למרות שהעובדים חתומים על חוזים אישיים בהם קיים סעיף לא חוקי, על פיו אסור להם להתארגן. אולם במקביל מנוכים ממשכורותיהם דמי חבר להסתדרות. בראשית חודש נובמבר שלחו העובדים להסתדרות מכתבי ביטול חברות ובמקביל שלחנו לחברה הודעה על ההתארגנות בכוח לעובדים ובקשה לפתוח במשא ומתן.

הנהלת המפעל הודיעה כי אינה מוכנה לנהל משא ומתן, בטענה כי עובדי מפעל ירוחם אינם מהווים, כביכול, יחידת מיקוח לגיטימית. לשיטת ההנהלה יחידת המיקוח צריכה להיות עובדי שלושת מפעליה ברחבי הארץ – בירוחם, ליד ראש פינה, ובאשדוד. בפנייה לבית הדין אנו מסבירים מדוע טענה זו בלתי מתקבלת על הדעת ומשמעות קבלתה היא למעשה שלילת זכות ההתאגדות האפקטיבית, לא רק מעובדי מפעל ירוחם, אלא מחלקים ניכרים של שוק העבודה הישראלי.

לטענתנו, טענת החברה בנוגע ליחידת המיקוח אינה נטענת בתום לב, אלא מהווה מבחינתה אמצעי בלבד, על-מנת לנסות לבלום את התאגדות העובדים ולהימנע מיחסי עבודה קיבוציים. ניסיון זה כולל הפעלת לחצים בוטים וחמורים על עובדי המפעל על-מנת להפחידם מהמשך המהלך או לפתותם לפרוש ממנו, כפי שמפורט בבקשה.

לפני כ-15 שנה ניסו מספר עובדים ותיקים במפעל לאגד את העובדים, אבל זכו למברקי פיטורים מיידיים, וההתארגנות סוכלה.

בעקבות הבקשה לדיון דחוף שהגשנו, התקבלה החלטת ביה”ד אשר מקצרת בחצי את זמן ההליך הזה כפי שהוא קבוע בתקנות, וקובעת דיון ראשון בתוך 17 יום, אשר יתקיים ביום 13.12.2009.

הקישוריות:

בקשת צד בסכסוך עבודה – 11.09

בקשה לקביעת דיון דחוף – 11.09

החלטת ביהד 25.11.09

 

אלכסנדר חזר לעבודה אך העובדים עדיין נתקלים ב”חומות בטון” מצד ההנהלה

Sunday, November 8th, 2009

הבוקר, חזר אלכסנדר באבייב לעבודה כרגיל.

כבר ביום חמישי התקשרו אליו מההנהלה והתנצלו על “הטעות הבירוקרטית” וביקשו שיחזור לעבודה ביום ראשון.

מנכ”ל אקרשטיין, גיורא אקרשטיין בעצמו היה אמור להגיע למפעל היום אך בסופו של דבר שלח נציג ממשאבי אנוש. וגם היום, ניסו נציגי ההנהלה לנהל שיחות פרטניות עם העובדים ו”לקנות” אותם אחד אחד וכמו תמיד העובדים חזרו על כך שאין שיחות פרטניות ושיפנו לוועד.

בינתיים מחכים עד סוף השבוע לתשובת ההנהלה לגבי קביעת מועד למו”מ.

במהלך יום חמישי ושישי התקשרו נציגי העובדים וביקשו למסור את תודתם העמוקה לכל חברי הארגון שתמכו ועזרו, ואת תדהמתם מיכולות הארגון. גם ביקשו למסור שהם מאוחדים וחזקים ומוכנים לכל תרחיש, הרבה בזכותנו.